Xe khách tuyến bến xe Nam Thăng Long, Hà Nội đi Thái Nguyên

Bởi: Xe247.net 02/11/2013, 10:21 PM


Tặng khng bn!
Các tuyến xe khách từ bến xe Nam Thăng Long, Hà Nội đi Thái Nguyên và ngược lại.

Các tuyến xe khách từ bến xe Nam Thăng Long, Hà Nội đi Thái Nguyên và ngược lại.

Tra cứu tuyến xe khách trên toàn quốc vui lòng sử dụng công cụ Tìm Kiếm trên web.

Nhà xe:   Xe khách CPVT Thái Nguyên 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   Từ 6h00 đến 10h00 
            Tần suất: 30 phút 01 chuyến 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0977.652.248 
           0912.551.514 
           0944.784.487 

Nhà xe:   Xe khách Trường Đạt 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   Xuất bến xe Thái Nguyên 
            10h15 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0934.348.389 
           0934.348.389 
           0934.348.389 

Nhà xe:   Xe khách VINAMOTOR 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   07 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            10h40/15h10/15h40/16h05/16h30/16h50/17h00 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0913.086.865 
           0913.086.865 
           0913.086.865 

Nhà xe:   Xe khách CPXK Hà Nội 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   05 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            11h30/12h15/12h40/13h10/13h35 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0974.196.866 
           0986.259.275 
           0947.168.268

Nhà xe:   Xe khách Vũ Hoàng 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   01 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            14h50 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0988.084.926 
           0988.084.926 
           0988.084.926

Nhà xe:   Xe khách Hà Lan 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   07 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            5h00/5h30/6h40/7h50/8h20/8h50/9h35 
            
            

Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0966.104.104 
           0976.909.157 
           0915.080.868 

Nhà xe:   Xe khách Khánh Thịnh 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long 
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   06 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            7h10/8h10/8h40/10h00/10h50 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0968.142.789 
           0968.434.622 
           0988.884.525 

Nhà xe:   Xe khách Trường Đạt 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long 
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   03 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            11h20/15h20/17h20 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0948.788.968 
           0944.496.999 
           0915.087.799 

Nhà xe:   Xe khách Tân Đạt 
Tuyến xe:   Hà Nội, Bến xe Nam Thăng Long Thái Nguyên, TP. Thái Nguyên

Nơi xuất phát:   Bến xe Nam Thăng Long
Nơi đến:   Bến xe Thái Nguyên 
Lộ trình:   13 Chuyến/Ngày 
            Xuất bến xe Thái Nguyên 
            Từ 5h50 đến 13h50 
            Tần suất 20 phút 01 chuyến 
Tiện ích:   Máy lạnh 
Sđt:   0903.264.583 
           0985.436.169 
           0912.482.411 

 

 


Chia sẻ bài viết:

TÌM KIẾM XE


TÁC GIẢ

sample image

ADMIN

Mạng lưới xe lớn nhất Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Thái Nguyên - Hải Phòng

12/03/2018, 09:31 AM

Các hãng xe giường nằm đi Sapa từ Hà Nội