Mua vé xe trực tuyến tiện lợi, không cần chờ đợi

Cars.net.vn là hệ thống bán vé xe giá rẻ lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam

5.000+

Tuyến đường

2.000+

Nhà xe

500.000+

Vé đã bán

1.000+

Đại lý bán vé

Tuyến xe phổ biến

Sài Gòn Hà Nội 900.000đ/vé
Sài Gòn Đà Lạt 150.000đ/vé
Sài Gòn Nha Trang 180.000đ/vé
Sài Gòn Đà Nẵng 360.000đ/vé
Sài Gòn Phnôm Pênh 200.000đ/vé
Sài Gòn Mũi Né 120.000đ/vé
Sài Gòn Vũng Tàu 105.000đ/vé
Sài Gòn Khánh Hòa 185.000đ/vé
Sài Gòn Buôn Ma Thuộc 200.000đ/vé
Sài Gòn Rạch Giá - Kiên Giang 120.000đ/vé
Sài Gòn Hà Nội 900.000đ/vé
Sài Gòn Đà Lạt 150.000đ/vé
Sài Gòn Nha Trang 180.000đ/vé
Sài Gòn Đà Nẵng 360.000đ/vé
Sài Gòn Phnôm Pênh 200.000đ/vé
Sài Gòn Mũi Né 120.000đ/vé
Sài Gòn Vũng Tàu 105.000đ/vé
Sài Gòn Khánh Hòa 185.000đ/vé
Sài Gòn Buôn Ma Thuộc 200.000đ/vé
Sài Gòn Rạch Giá - Kiên Giang 120.000đ/vé
Sài Gòn Hà Nội 900.000đ/vé
Sài Gòn Đà Lạt 150.000đ/vé
Sài Gòn Nha Trang 180.000đ/vé
Sài Gòn Đà Nẵng 360.000đ/vé
Sài Gòn Phnôm Pênh 200.000đ/vé
Sài Gòn Mũi Né 120.000đ/vé
Sài Gòn Vũng Tàu 105.000đ/vé
Sài Gòn Khánh Hòa 185.000đ/vé
Sài Gòn Buôn Ma Thuộc 200.000đ/vé
Sài Gòn Rạch Giá - Kiên Giang 120.000đ/vé
Sài Gòn Hà Nội 900.000đ/vé
Sài Gòn Đà Lạt 150.000đ/vé
Sài Gòn Nha Trang 180.000đ/vé
Sài Gòn Đà Nẵng 360.000đ/vé
Sài Gòn Phnôm Pênh 200.000đ/vé
Sài Gòn Mũi Né 120.000đ/vé
Sài Gòn Vũng Tàu 105.000đ/vé
Sài Gòn Khánh Hòa 185.000đ/vé
Sài Gòn Buôn Ma Thuộc 200.000đ/vé
Sài Gòn Rạch Giá - Kiên Giang 120.000đ/vé
Sài Gòn Hà Nội 900.000đ/vé
Sài Gòn Đà Lạt 150.000đ/vé
Sài Gòn Nha Trang 180.000đ/vé
Sài Gòn Đà Nẵng 360.000đ/vé
Sài Gòn Phnôm Pênh 200.000đ/vé
Sài Gòn Mũi Né 120.000đ/vé
Sài Gòn Vũng Tàu 105.000đ/vé
Sài Gòn Khánh Hòa 185.000đ/vé
Sài Gòn Buôn Ma Thuộc 200.000đ/vé
Sài Gòn Rạch Giá - Kiên Giang 120.000đ/vé

Khách hàng nói về chúng tôi

Các hãng xe giường nằm đi Sapa từ Hà Nội